ราคายาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ๒๕๔๔

บัญชี 1 เป็นยาพื้นฐาน ไม่จำกัดผู้สั่งใช้ยา (เขียว)
บัญชี 1R2 เป็นยาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของแพทย์เฉพาะทาง การรักษาจึงจะมีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัย (ม่วง)
บัญชี 2 เป็นยาที่มีไว้เพื่อขายเท่านั้นคือรายการยาที่ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากทางราชการหรือสภากาชาดไทยได้ (แดง)
Oral Antilipemic Drugs
DRUG CLASS 04G
GENERIC NAME
TRADE NAME
DOSAGE FORM
STRENGTH
LIST
เงื่อนไขการสั่งยา
ราคาขาย
Acipimox OLBETAM
cap
250 mg
2
 
10.20
Atorvastatin calcium LIPITOR
tab
10 mg
1R2
เฉพาะหน่วยต่อมไร้ท่อ หน่วยโรคไต หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด หน่วยประสาทวิทยา หน่วยโภชนาการคลินิค หน่วยศัลยกรรมทรวงอก และหน่วยศัลยกรรมประสาท
44.50
  LIPITOR
tab
20 mg
1R2
68.70
Bezafibrate BEZALIP
tab
200 mg
2
 
7.20
  BEZALIP RETARD
tab
400 mg
2
 
18.80
Cerivastatin sodium LIPOBAY
tab
0.4 mg
1R2
เฉพาะหน่วยต่อมไร้ท่อ หน่วยโรคไต หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด หน่วยประสาทวิทยา หน่วยโภชนาการคลินิค หน่วยศัลยกรรมทรวงอก และหน่วยศัลยกรรมประสาท
39.70
Fenofibrate LEXEMIN
cap
100 mg
1
 
4.40
  LEXEMIN
cap
300 mg
1
 
11.80
  LIPANTHYL
cap
100 mg
1
 
6.50
  LIPANTHYL
cap
300 mg
1
 
18.70
  LIPANTHYL 200M
cap
200 mg
1R2
เฉพาะหน่วยต่อมไร้ท่อ หน่วยโรคไต หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด หน่วยประสาทวิทยา หน่วยโภชนาการคลินิค หน่วยศัลยกรรมทรวงอก และหน่วยศัลยกรรมประสาท
24.20
Fluvastatin LESCOL
cap
20 mg
2
 
22.50
Gemfibrozil HIDIL
cap
300 mg
1
 
2.10
  HIDIL
cap
600 mg
1
 
3.50
  LOPID
cap
300 mg
1
 
4.70
  LOPID
cap
600 mg
1
 
9.20
Nicotinic acid NICOTINIC ACID
tab
50 mg
1
 
0.30
Pravastatin sodium MEVALOTIN
tab
5 mg
2
 
17.40
  MEVALOTIN
tab
10 mg
2
 
23.20
Probucol LURSELLE
tab
250 mg
2
 
9.30
Simvastatin ZIMMEX
tab
10 mg
1
 
5.20
  ZOCOR
tab
20 mg
1R2
เฉพาะหน่วยต่อมไร้ท่อ หน่วยโรคไต หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด หน่วยประสาทวิทยา หน่วยโภชนาการคลินิค หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและพฤฒาวิทยา หน่วยศัลยกรรมทรวงอก และหน่วยศัลยกรรมประสาท
47.30
  ZOCOR
tab
40 mg
1R2
46.20

ราคายาต่อวันเมื่อใช้ยาในขนาด average maintenance dose
บัญชี 1 เป็นยาพื้นฐาน ไม่จำกัดผู้สั่งใช้ยา (เขียว)
บัญชี 1R2 เป็นยาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของแพทย์เฉพาะทาง การรักษาจึงจะมีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัย (ม่วง)
บัญชี 2 เป็นยาที่มีไว้เพื่อขายเท่านั้นคือรายการยาที่ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากทางราชการหรือสภากาชาดไทยได้ (แดง)
Antilipemic Agents
DRUG CLASS 11C
GENERIC NAME
TRADE NAME
DOSAGE FORM
STRENGTH
ราคาต่อวัน
ขนาดยาที่ใช้คำนวณ
ราคาขาย
Acipimox OLBETAM
cap
250 mg
30.60
1 cap t.i.d.
10.20
Atorvastatin calcium LIPITOR
tab
10 mg
44.50
1 tab o.d. (10 mg. once daily)
44.50
  LIPITOR
(ราคายาต่อวันแพงที่สุด)
tab
20 mg
68.70
1 tab o.d. (range 10-80 mg/day)
68.70
Bezafibrate BEZALIP
tab
200 mg
21.60
1 tab t.i.d. after food
7.20
  BEZALIP RETARD
tab
400 mg
18.80
1 tab o.d. after food
18.80
Cerivastatin sodium LIPOBAY
tab
0.4 mg
เลิกจำหน่ายทั่วโลกตั้งแต่ August 8, 2001 เนื่องจากพบคนไข้ตาย 31 คนในสหรัฐอเมริกาจาก rhabdomyolysis อ่านเพิ่มเติม
39.70
Fenofibrate LEXEMIN
cap
100 mg
13.20
1 cap t.i.d. (300 mg. daily)
4.40
  LEXEMIN
cap
300 mg
11.80
1 cap o.d. (300 mg. daily)
11.80
  LIPANTHYL
cap
100 mg
19.50
1 cap t.i.d. (300 mg. daily)
6.50
  LIPANTHYL
cap
300 mg
18.70
1 cap o.d. (300 mg. daily)
18.70
  LIPANTHYL 200M
cap
200 mg
24.20
1 cap o.d.
24.20
Fluvastatin LESCOL
cap
20 mg
22.50
1 cap o.d. h.s. (20-40 mg./day)
22.50
Gemfibrozil HIDIL
cap
300 mg
8.40
2 cap b.i.d. (1.2 gm. per day)
2.10
  HIDIL
cap
600 mg
7.00
1 cap b.i.d. (1.2 gm. per day)
3.50
  LOPID
cap
300 mg
18.80
2 cap b.i.d. (1.2 gm. per day)
4.70
  LOPID
cap
600 mg
18.40
1 cap b.i.d. (1.2 gm. per day)
9.20
Nicotinic acid NICOTINIC ACID
tab
50 mg
1.80
2 tab t.i.d. (100-200 mg. t.i.d.)
0.30
Pravastatin sodium MEVALOTIN
tab
5 mg
34.80
2 tab o.d. at night (10-40 mg/d)
17.40
  MEVALOTIN
tab
10 mg
23.20
1 tab o.d. at night (10-40 mg/d)
23.20
Probucol LURSELLE
tab
250 mg
37.20
2 tab b.i.d.
9.30
Simvastatin ZIMMEX (ราคายาต่อวันถูกที่สุด)
tab
10 mg
5.20
1 tab o.d. in the evening
(initially 10-20 mg/day)
5.20
  ZOCOR
tab
20 mg
47.30
1 tab o.d. in the evening
(usual range 5-80 mg/day)
47.30
  ZOCOR
tab
40 mg
46.20
1/2 tab o.d. in the evening
(usual range 5-80 mg/day)
46.20